تاریخچه ماساژ در جهان

تاریخچه ماساژ در جهان

اسناد تاریخی نشان می دهد ماساژ قدیمی ترین شکل درمان جسم و روح است. یکی از نخستین مراجع مکتوب در رابطه با ماساژ را می توان در کتاب طب سنتی چینی یافت که تاریخ آن به قبل از میلاد باز می گردد که در آن ماساژ ماهیچه ها و پوست از شایع ترین شیوه های درمان است. داستان ماساژ یا تاریخچه ماساژ درمانی  به حدود ۲۷۰۰ سال قبل بر می گردد.
 در متن کتاب امپراتور زرد (کتاب مرجع طب داخلی چین)، برای درمان فلج و تب و لرز به ماساژ پو ست و پا تو صیه شده ا ست.

با سیری در تاریخ متوجه می شویم که ماساژ در تمام ملل و با فرهنگهای مختلف مرسوم بوده و شاید دلیل رواج آن عامه پسند بودن آن نزد تمام مردم باشد. در گذشته مردم بدون اینکه از تأثیرات فیزیولوژیکی و درمانی ماساژ آگاهی داشته باشند از آن استفاده می کردند.برای نمونه در ضرب دیدگی ها اولین اقدام آنها تکان دادن و یا مالش عضو صدمه دیده بوده است.

history-of-massage-in-iran-and-the-world

تاریخچه ماساژ در جهان

در میان ملل و اقوامی که در گذشته از ماساژ به شکل وسیع تری استفاده می کردند میتوان از مصری ها، ایرانیان، یونانیان،چینی ها و ژاپنی ها نام برد و همین طور از بین دانشمندان و اطباء قدیمی که از تکنیک های ماساژ استفاده می کردند می توان به «بقراط» و «ابوعلی سینا» اشاره کرد. بقراط به نتایج سودمند مالش و ماساژ در تأمین و بازگرداندن نیروی عضلانی افراد ناتوان تا حدی پی برد و برای درمان بعضی از عوارض مفصلی و عضلانی از این روش ها استفاده نمود. ماساژ از ديرباز به عنوان نوعي درمان مطرح بوده و مطالعات تاريخي نشان ميدهد كه مالش بدن در بین انسانهاي اولیه و تمدن هاي باستاني وجود داشته است. هنديان در ورزشهاي تنفسي  از ماساژ  استفاده ميكردند. مصريان و ايرانیان نیز انواع مختلف ماساژ را جهت درمان بكار مي بردند.

نمونه های زیر بخشی از کاربردهای ماساژ را در زمان باستان نشان می دهد:
( ۳۸۰ تا ۴۶۰قبل از میلاد)
• بقراط بعد از جا انداختن شانه از ماساژ آرام، استفاده مي كرد.
(۹۸۰-۱۰۳۷)
• ابوعلي سینا

ماساژ را براي پخش كردن مواد زائدي كه در عضلات تشكیل شده توصیه كرد كه باعث رفع خستگي مي شد. در كتب پزشكي، ماساژ و تمرين درماني يكسان آورده شده است ولي «كلینسوئدي» اولین كسي بود كه سعي كرد اين دو را تفكیك كند. وي با انتشار كتاب جیبي جدايي اين دو را بیان ميکند.در سال ۱۸۱۳ اولین كالج آموزش ماساژ در استكهلم تأسیس گرديد و توسط دانشجويان اين كالج ماساژ سوئدي به عنوان يك روش استاندارد به جهانیان شناسانده شد.بین سالهاي ۱۸۸۴ تا ۱۹۱۸ ماساژ به عرصه پزشكي و درمان پا گذاشت و اين همزمان با شروع كار فیزيوتراپي بود.

history-of-massage-in-iran-and-the-world-4

تاریخچه ماساژ در جهان

در سال ۱۹۰۰ «هوفا» كتاب خود به نام «تكنیكهای ماساژ» را در آلمان به چاپ رسانید كه هنوز هم اساس كلیه كتب میباشد

«دكتر منل»  در سال ۱۹۱۷ كتاب خود به نام «درمان فیزيكي به وسیله حركت درماني پولاسیون و ماساژ» را نوشت. وي به طور مستمر در زمان حیاتش جهت آگاهي جامعه پزشكان با اهمیت و فوايد ماساژ تا سال  ۱۹۵۷ كوشش نمود.
درمان با ماساژ به سرعت از سال ۱۹۸۰ گسترش پیدا كرد و امروزه در صورتي كه ماساژ به خوبي و با مهارت به كار گرفته شود به عنوان بخش مهمي در حفظ سلامتي و درمان  مطرح مي گردد. از سال  ۱۹۹۳ ماساژ به عنوان سومین دسته بندي از اشكال متعدد طب تكمیلي طبقه شد. امروزه نیز از ماساژ با اهداف مختلف و به شکل وسیع و گسترده ای استفاده می کنند و به ویژه در درمان دردهای عضلانی و مفصلی جایگاه ویژه ای را نسبت به سایر روش های درمانی به خود اختصاص داده است. ماساژ
همچنین در توانبخشی و بازتوانی بیماری های مختلف به شکل خاصی به کار می رود. ريشه كلمه ماساژ از منابع مختلف مشتق شده هاي يوناني است. ريشه لاتین ماسا و ريشه دست زدن، ماسئین يا ماسو به معناي لمس،میباشد. فعل فرانسوي
فشار دادن يا مالیدن آمده است. ريشه ماسر نیز به معناي مالی عربي مس يا مسح و ريشه سانسكريت مكه به عنوان فشار آرام ترجمه شده است

Leave a comment


Copyright ©ماساژ در منزل