ماساژ در منزل – برگه 2 – ماساژ در منزل – ماساژ تایلندی | ماساژ سوئدی | ماساژ سر و صورت | ماساژ روغنی | ماساژ بدن | آموزش ماساژ
masazh-ba-sang-daq2

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تأثير ماساژ بر کاهش چربي بدن

براي ماساژ تأثيرات زيادي فرض شده است؛ هر چند متأسفانه بسياري از تأثيرات به طور علمي به اثبات نرسيده است. در اين جا هدف ما اين است که آن دسته تأثيراتي را که از راههاي علمي به اثبات رسيده است، مورد بحث قرار دهيم. عموم مردم معتقدند که ماساژ ميتواند کاهش بافت و حجم چربي بدن شود. شايد زماني که ماساژ درماني عموميت بيشتري پيدا کند، اين عقيده نيز تغيير يابد و به واقعيت نزديکتر شود. چربي به صورت تريگليسريد و به شکل مايع ذخيره مي شود و به صورت گلبول هايي در سلولهاي خود درمي آيد و از طريق فعاليت آنزيم ها به جريان خون وارد مي شود تا به نيازهاي انرژي پاسخ دهد. دستکاري غيرفعال و مکانيکي مناطق ذخيره شده نميتواند بر روي تعداد سلولهای آنان تأثيرگذار باشد. سلولهاي چربي در کنار يکديگر و به صورت بخشهاي مجزا درمي آيند و غلاف فيبروس آنها را ميپوشاند هر يک از اين بخشها جريان خون مربوط به خود را دارد. اگر تعادل مايعات در اين بافت تغيير يابد و بافت کلاژن سخت شود بافت زير جلدي انعطاف خود را از دست ميدهد و ويژگي هاي ديگري به خود مي گيرد.دستکاري اين ناحيه باعث تغيير در مايعات اين بافت شده، حرکت پذيري را در اين بافت سخت شد. بيشتر ميکند. اما اين کار باعث کاهش ميزان چربي نمي شود. بنابراين، افراد بايد اين عقيده را فراموش کنند که ماساژ ميتواند جانشين رژيم غذايي يا ورزش براي کاهش وزن باشد.

the-effect-of-massage-and-its-benefits-on-different-parts-of-the-body-1

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با لاغری با ماساژ مطلب ماساژ لاغری گام به گام مطالعه نمایید.

تأثير ماساژ بر گردش خون

فشار ناشي از ماساژ به خودي خود باعث افزايش فشار در بافتها مي شود و اختلاف فشار بين فضاي بافت و عروق را ايجاد مي کند. با حرکت دستها، فشار افزايش يافته حرکت مي کند و از يک منطقه به مناطر ديگر مي رود. بنابراين،مايع به طور مداوم از بافتها به عروق و از عروق به بافتها حرکت ميکند؛ يعني از ناحيه اي با فشار بالا به ناحيه اي با فشار پايين در مسيري دو طرفه حرکت مي کند اگر فشار تنها در فضاي بافتي – و نه در عروق – ايجاد شود، مايعات از بافت به عروق حرکت خواهند کرد. اندکي فشار بيشتر باعث افزايش فشار در عروق ميشود؛ به طوري که تمايلي براي مايعات ايجاد مي شود که با خروج از عروق، به طرف فضاي بافتي جايي که فشار پايين تر است حرکت کند. اگر عروق تحت فشار قرار بگيرند و اين فشار در طول آن ها حرکت کند، مانند زماني که ماساژ افلوراژ داده مي شود، مايع نيز در سلول عروق و به سمت بالاتر حرکت مي کند و قسمتهای پشت دست سریعا پر می شود اين اثر پر شدن مجدد يا مکش مي تواند مايع رابه سمت قلب با فشار براند. اين عمل با ايجاد مکش در وريدها، به دريچه هاي رگها براي جلوگيري از برگشت خون به عقب کمک مي کند.همچنين، دستکاري بافتها با يک فشار مناسب باعث کشش فبلامانها مي شود که به ديواره عروق لنفاوي متصل هستند و به مقادير بيشتري از پروتئين هاي پلاسما اجازه مي دهد که از فضاي بافتها حرکت کنند. بنابراين، فشار اسمزي طبيعي در مايعات خارج سلولي ايجاد مي شود.

the-effect-of-massage-and-its-benefits-on-different-parts-of-the-body-2

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تأثير ماساژ بر عضله

تأثير ماساژ بر روي گردش خون مي تواند کوفتگي عضلاني را کاهش دهد و از بروز آسيب در عضلاتي که دچار کوفتگي شده اند، جلوگيري کند.تأثير بيشتر ماساژ روي عضله را ميتوان با تأثير بر روي توان و عملکرد عضله تقسيم کرد.توان عضله نشان مي دهد که عضلات اسکلتي در وضعيت انقباض خفيف قرار دارد. اين توان را تعامل پيچيده بين تحريکات ايجاد شده توسط دوک هاي عضلاني حفظ ميکند (گيرندههايي که به کشش حساس هستند) و اندام گلژي که در تاندون ها قرار دارد. از انقباض آن جلوگيري مي کند. شاخ قدامي نرونها در نخاع اين تحريک ها را دريافت ميکند. فعاليت اين سلولهاي نخاعي از طريق فعلايت مغز تنظيم مي شود. زماني که عملکرد دستگاه عصب مرکزي ICNS  طبيعي است، عوامل مختلفي بر روي تون عضلاني تأثير مي گذارد.اين که پيرامون اين مسئله تحقيق درستي صورت نگرفته است، اما در واکنش به صدمات (به عنوان مثال، نزديک به استخواني که به تازگي شکسته است) اسپاسم موضعي براي افزايش تنش عضلاني در اطراف ترايگوپوينت ها ميوفاسيال ايجاد مي شود.به نظر مي رسد که اسپاسم در واکنش به در ايجاد مي شود که به منظور جلوگيري از حرکات و صدمات بيشتر است. به هر حال، علت آن هنوز ناشناخته مانده است. بنابراين، اسپاسم به خودي خود به يک مشکل مبدل شده، درد بيشتر را ايجاد ميکند. در نهايت، جايي که اسپاسم در آن ايجاد شده است،علائمي را از خود نشان مي دهد. تغييرات ايجاد شده در عضلات باعث فشار بر روي عروق خوني تغذيه کننده عضله شده و در نتيجه ادم چسبندگي و کوتاهي تارهاي عضله ايجاد مي شود، ماساژ به عنوان روشي براي جلوگيري از بروز اين چرخ شناخته شده است. گفت مي شود که ماساژ تون عضلاتي که گرفته يا اسپاسم هستند و نيز کوفتگي و گرفتگي عضلاني که به علت تمرين زياد دچار آن شده اند، کاهش ميدهد. همچنين، ماساژ مي تواند عضله را برای تمرين آماده کند و تنش زياد عضله را در عضلات اسپاسمي کاهش دهد.

تأثير ماساژ روي درد و احساس

بسياري از تأثيراتي که درباره ماساژ گفتيم،در کاهش درد دخالت دارند و قبلا در ارتباط با گرفتگی عضلات مورد بحث قرار گرفته اند.ماساژ مي تواند به عنوان عامل اوليه، درد را کاهش دهد يا به عنوان عامل ثانويه عواملي را که باعث درد ميشود، از بين ببرد. ثابت شده که ماساژ در کاهش درد در وضعيت هاي مختلف دخالت دارد. ماساژ و فيزيوتراپي غيراختصاصي باعث کاهش درد تراکوتومي ميشود. ماساژ مجب کشش در بافت ميشود. يک پوشش شبکه اي افقي بافت را پوشانده است که کشش آرام اين عروق موجب تحريک سمپاتيک کنترل کننده اين گيرنده ها ميشود. اين گيرنده ها با دستکاري تغيير شکل و تغيير وضعيت مي دهند و بر روي حساسيت گيرنده هاي تأثيري دوگانه مي گذارند و با پايين آوردن حساسيت آنها، درد و گرفتگي را کاهش ميدهد. اگر شروع درد در عضله بيشتر به علت تورم بافت همبند باشد تا در نتیجه عوامل متابولیکی، همانطوری که قبلا گفته شد، اثر پخش کننده ماساژ در اطراف مايعات احاطه کنندة آن، باعث برداشتن عوامل تورم شده، تورم را سريعتر کاهش ميدهد.

masazh darmani

ماساژ درمانی چيست؟

ماساژ درمانی چيست؟

ماساژ درمانی یک روش موثر برای درمان بسیاری از بیماری ها و تسکین دردهاست.کمک به درمان بعضی از بیماری‌ها با روش ماساژ که به آن ماساژ پزشکی یا ماساژ درمانی گفته می‌شود، با روش‌های معمولی و ساده که به منظور آرامش افراد استفاده می‌شود، متفاوت است.این روش، امروزه به عنوان یکی از شاخه‌های طب مکمل برای درمان برخی بیماری‌ها، طرفداران زیادی دارد.روش‌های ساده ماساژ که در مراکز غیرپزشکی به منظور آرامش مراجعان انجام می‌شود نیز می‌تواند دارای فواید پزشکی باشد، اما نباید این نوع ماساژ را با ماساژ پزشکی که هدف آن درمان بیماری است، اشتباه گرفت.

تعريف هاي زيادي از ماساژ صورت گرفته که به چند مورد اشاره ميشود:
۱- شيوه هاي علمي براي درمان بعضی از بيماري هاست که با دستکاري خارجي بافتهاي نرم بدن انجام مي پذيرد و گونه هاي مختلفي از تکنيک هاي ماساژ وجود دارد
۲- دستکاري علمي بافتهاي نرم بدن براي درمان
۳- حرکات دقيق دستها روي سطح بدن زنده با هدفهاي درماني

۴- مانور دستهاي درمانگر روي پوست بيمار و روي بافتهاي زيرجلدي که ممکن است به طور ايستا يا حرکتي باشد و از حيث شدت فشار اعمال شده متغير است.

masazh-darmani

ماساژ درمانی چيست؟

منشأ و سرچشمه ماساژ

بر اساس اسناد تاريخي، ماساژ قديمي ترين شکل درمان جسمي است که بشر به آن دست يافته است. حرکات ضربه ای و مالشی بافت احتمالا تکامل حرکات غريزي است که در ديگر پستانداران مشاهده مي شود. تماس، ضربه و مالش پوست بخشجدانشدني زندگي ماست. ما با اين اعمال احساس و هيجانات خود را به ديگري انتقال مي دهيم با او ارتباط برقرار مي کنيم و اين تماس مالش پوست به تدريج رسميت يافت و به شکل ماساژ درآمد تا بدن را به حالت استراحت و آرامش درآورد. به تدريج با تکامل پزشکي، ماساژ به گروه روشهاي درماني وارد شده است واژه ماساژ از ریشه عربی مس گرفته شده که به معنی فشار آرام است . بسياري از تمدنهاي باستان همچون چين، هند، عربستان، يونان، ايتاليا و مصر سيستم پيشرفتة ماساژ خاص خود را به وجود آوردند. منابع بيشماري از اين فرهنگها در دست است که نشان مي دهد آن ها ماساژ را براي هدفهاي مختلف پزشکي به کار مي بردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه حتما تاریخچه ماساژ در ایران و جهان بخوانید.

masazh darmani

ماساژ درمانی چيست؟

مبلغ ماساژ درمانی در غرب فرانسویان بودند.آنان پس از بازگشت از چين در ابتداي سده نوزدهم، کونگفو تائوتسه را که نوشته ها پزشکي چيني است و به  ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد برميگردد به فرانسه بردند.از وقتي ماساژ با سيستم پزشکي در هم آميخت، رواج بيشتري يافت. در سالهاي اخير، ترجمه هاي تازه از ماساژ در چين به دست آمده است. در ايالات متحده آمريکا، نخستين بار پزشک جواني به نام استيل به علت از دست دادن سه فرزند خود به درماني غيردارويي روي آورد و روي بيماران خود اقدام  به درمان دستي کرد و نتايج مطلوبي به دست آورد. پس از او يکي از شاگردانش با ساده کردن روشهاي او مکتب کارپوپراکتيک را به وجود آورد. در ابتداي سده نوزدهم در اروپا، نخستين ار پروفسور پرهنريک لينگ (۱۸۳۶-۱۷۷۶ ) در سوئد روش ماساژ سوئدي را ابداع و مؤسسه ماساژ را در استکهلم تأسيس کرد در کشور انگلستان فردي به نام سيرياکس روشهاي مختلف دست ورزي را به کار برد و کاريوپراکتيک را گسترش بخشيد. در فرانسه، دکتر ماژنه، با مطالعه روشهاي مختلف انگليسي و آمريکايي و روشهاي شرق و شمال آفريقا و تجارب شخصي خود مکتب مانيپولاسيون را ابداع و تکميل کرد که آکادمي فرانسه و دانشکده پزشکي پاريس در سال ۱۹۷۱  آن را تأييد کرد و اکنون اين رشته در دانشگاه هاي اين کشور تدريس مي شود. و فارغ التحصيلان آن در نقاط مختلف دنيا مشغول به کارند. به خاطر پيچيدگي اندامهايا نسان، از رويکردهاي متفاوتي براي درمان درد و اختلالات علمکردي استفاده مي شود.

برخي از اين رويکردها عبارتند از:
طب سنتي غرب

اين ديدگاه از روشهاي درماني متفاوتي همچون درمان دارويي و جراحي بهره مي گيرد. يکی از مشکلات طب سنتي براي درمان اختلالات عضلاني اين بود که هيچ يک از آن  ها به طور اختصاصی روي عضله کار نمي کرد. بيماري که در بافتهای نرم خود احساس درد مي کرد يا زمانيکه اين بافتها به درستي عمل خود را انجام نمي داد، به متخصصان پزشکي مانند عصب شناسان، جراحان یا ارتوپدها و روماتولوژيست ها  مراجعه مي کرد.بر اساس نوع بيماري خود، يا داروها را مصرف مي کرد يا به جراحي هاي باز تن ميداد.

استخوان شناسان
متخصصاني که بر روي استخوانها و مفاصل دستکاري آن ها کار ميکنند. کاريوپراکتورها متخصصاني که بر روي درمان مفاصل به ويژه ستون مهره ها تمرکز دارند و معتقدند که وجود ناهنجاري ها به دليل قرار نگرفتن درست مهره ها است و اين عامل بر روي ريشه اعصاب تغذيه کنندة عضوها تأثير مي گذارد.
فيزيکالتراپها

متخصصاني که از تمرينات جسماني و حرکتي براي درمان مفاصل و عضلات استفاده مي کند. وجودي که فيزيکالتراپ ها امروزه از بسياري از پيشرفت هاي تکنولوژي مانند آب درمانی، اولتراسوند و تحريکات الکتريکي عضلات بهره ميگيرند. اما تمرين و حرکت را بيشتر ترجيح مي دهند. آنان همچنان روي وضعيت هاي حاد نظير بازتواني پس از عمل جراحي، صدمات يا ناهنجاري هاي مادرزادي تمرکز دارند.

امروزه باتوجه به اینکه آگاهی و اطلاعات مردم در زمینه ماساژ درمانی افزایش یافته است و از مزایای بسیار آن باخبرند ارائه خدمات ماساژ در کلینیک های مختلف رایج شده است.مردم باید دقت داشته باشند که برای دریافت خدمات ماساژ فقط به مراکر تخصصی ماساژ درمانی مراجعه نمایند و توسط متخصصین و ماساژورهای استاندارد این خدمات را دریافت نمایند.

مطالب مفید و مرتبط در سایت ماساژ در منزل را مطالعه نمایید.

معرفی انواع ماساژ درمانی و فواید ماساژ

 ماساژ تایلندی یا تای ماساژ

فواید ماساژ درمانی

ماساژ درمانی و نکات آن

قیمت ماساژ در تهران

منبع: ماساژ در منزل

 

 

 

the-effect-of-massage-in-pregnancy-and-childbirth-3

تاثیر ماساژ در بارداری و زایمان

تاثیر ماساژ در بارداری و زایمان بر هیچ کس پوشیده نیست.ماساژ درمانی در دوران بارداری نتایج بسیار مثبتی برای خانم ها دارد و تجربه زایمانی لذت بخش و بدون درد را برای آنها به ارمغان می آورد.ماساژ دادن خانم باردار از اولین روزهای بارداری تا لحظات زایمان موجب می شود بدن خانم آرامش خاصی را در تمام دوران بارداری حس کند و این این آرامش به نوزاد هم وارد می شود. در زایمان ماساژ از رو اهمیت دارد که شما را به فردی که از شما مراقبت می کند نزدیک تر می سازد خواه این فرد مامای شما باشد یا همراه شما در اتاق زایمان لمس بدن شما توسط کسی که دوستش دارید و می خواهید به شما کمک کنددر زمانی که باید انقباض ها برامده و شاید خسته یا مضطرب و نگران شده ایدقدرت مضاعفی به شما می دهد
یک مظاله نشان داده است رنانی که در هنام زایمان ماساژدریافت کرده اند در مقایسه با یک گروه کنترل که کسی انها را ماساژ نداده بود اضطراب کمتری داشته و درد کمتری را حس کرده اند زول زایمان انها کمتر بوده و افسردگی زایمان در انها کمتر مشاهده شده است.
آیا استفاده از روغن های ماساژگزینه مناسبی است؟

استفاده ازروغن می تواند انجام ماساژ را ساده تر کند و آن را برای شما دلپذیرتر نماید.با این حال باید در انتخاب نوع روغن ماساژ برای زایمان مراقب باشید.روغن های حاوی اسانس را بدون مشورت با آروماتراپیست معتبر (کسی که در زمینه درمان با بوهای مختلف تخصص دارد) خریداری نکنید.روغن های اسانس دار مواد بسیار قوی هستند و اگر غلط استفاده شوند ممکن است در انقباض ها تداخل و مشکل ایجاد کنند.برخی از آروماتراپیست ها ترجیح می دهند که صرفا از یک روغن ساده برای زایمان استفاده شود.روغن های ساده شامل روغن های بادام و دانه انگور می شوند.اگر نسبت به آجیل آلرژی دارید یا نگران هستید که ممکن است چنین آلرژی به وجود آید از روغن بادام استفاده نکنید.دانه انگور نیز همان اندازه مفید است و روغن زیتون هم بسیار کاربردی است زیرا خیلی سریع از طریق پوست جذب می شود.

the-effect-of-massage-in-pregnancy-and-childbirth-4

تاثیر ماساژ در بارداری و زایمان

ماساژ شانه
شل و آرام نگه داشتن شانه ها برای خانم های در حال زایمان اهمیت دارد.شانه های ریلکس به تنفس منظم کمک میکنند و تنفس منظم نیز میزان اکسیژن در دسترس شما و نوزادتان را به حداکثر می رساند.ماساژ می تواند در ریلکس کردن شانه ها و تنفس بسیار مفید باشد.
همراه شما باید در هنگام زایمان باید دستهایش را روی شانه های شما قرار دهد و به آرامی به طرف آنها خم شده و با ملایمت به انها فشار دهید این کار به شما کمک می کندکه اگر در زمان استرس  شانه های خود رو خم کردهه اید انها را رها و شل کنید سپس او می تواند بر شانه ها تا ارنج شما ضربه های ارام و ریتمیک و با فشار وارد کند به او بگوید ایا ماساژ به شما کمک کرده است یا خیر و یا او چگونه می تواند بهتر ماساژ دهد
 او همچنین می تواند دست هایش را بالای شانه های شما قرار داده و با استفاده از انگشن شست خود بر تیغه استخوانی پشت شانه شما در مسیر دایره هایی کوچک فشار وارد اورد اگر او به اندازه کافی محکم فشار نمی دهدیا اینکه بیش از حد محکم فشار می دهد یا اینکه سرعت ماساژ دادن او خیلی زیاد است به او بگوید سرعت ماساژ دادن او نباید زیاد باشد زیرا یان کار موجب افزایش سرعت تنفس شما می شود در حالی که هدف ان است که سرعت تنفس شما کاهش داده شود
ماساژ پشت
بسیاری از خانم ها انقباض ها در ناحیه کمر خوداحساس می کنند پس ماساژ پا می تواند بسیار مفید باشد در ابتدای زایمان همراه شما می تواند با کف دست خود یک طرف ستون فقرات شما را از شانه تا کفل مالش دهد یا ضربه هایی ارام به این قسمت وارد کند.سپس از دست دیگرش استفاده می کند تا طرف دیگر ستون فقرات را ماساژ دهد بدین ترتیب در حالی که همواره یکی از دست های او با بدن شما در تماس است یک حرکت منظم و ریتمیک را ایجاد می کند این ماساژ های آرام که بر ناحیه ای نسبتا بزرگ از بدن شما وارد می شود بسیار آرامش بخش خواهد بود.به همراه خود بگویید که شما را با تمام دست ماساژ دهد نه فقط با قسمت انتهایی کف دست.هنگامی که او تلاش می کند تنش های اندام های پشت شما را بیابد و با ماساژ رفع کند انگشتان او باید با بدن شما در تماس باشد.

در مراحل بعدی زایمان همراه شما می تواند از قسمت انتهایی دست خود استفاده کند تا پایه ستون فقرات شما را محکم ماساژ دهد او باید فشاری نسبتا زیاد را به این قسمت وارد کند تا اثر انقباض های شدید و قوی خنثی گردد.یا اینکه می توانید با استفاده از انگشتان خود مسیرهایی دایره وار را در گودی کمر شما ماساژ دهد.به او بگویید که کدام حالت بیشتر به شما کمک میکند.

the-effect-of-massage-in-pregnancy-and-childbirth-3

تاثیر ماساژ در بارداری و زایمان

ماساژ پا
بسیاری از افرادی که می گویند به هیچ وجه دست زدن به پاهایشان را دوست ندارند از یک ماساژ محکم و ریتمیک پا لذت می برند.اما این ماساژ واقعا باید محم باشد و گرنه شما راغلغلک خواهد داد.اگر در بخش عمده ای از زمان زایمان در تخت خود نشسته یا دراز کشیده اید، ماساژ پا می تواند یک گزینه ایده آل باشد.همراه شما می تواند از قوزک تا نوک انگشتانتان را محکم ماساژ دهد.یا دایره های کوچکی با نوک انگشتانش در کف پاهای شما بکشد.شما ممکن است در زمان زایمان احساس کنید که پاهایتان بسیار سرد شده اند در این صورت یک ماساژ پا می تواند به گرم شدن آنها کمک کند.اصول ماساژ دست و پا و فواید آن را حتما بخوانید.
ماساژ دست
اگر از اپیدورال استفاده کرده و در تخت درازکشیده اید ماساژ دادن شانه یا پشت شما دشوار خواهد بود و اگر به دلیل استفاده از داروی بی حسی پاهای خود را حس نمی کنید ماساژ دادن پا توسط همراه شما هیچ فایده ای نخواهد داشت.در این شرایط ماساژ دست می تواند بسیار آرامش بخش باشد.کافی است همراه شما در اتاق زایمان دستهای شما را به نوبت لمس کرده، مالش داده و ضرباتی نرم و آرام به آنها وارد نماید.ابتدا پشت دست و سپس کف دست(از مچ تا نوک انگشتان).او می تواند با انگشتان خود دایره هایی کوچک در کف دست شما رسم کند و یا هر یک از انگشتهای شما را به آرامی بکشد تا تنش آنها آرام شده و ریلکس شوند.

البته برخی از زنان ممکن است ماساژ را دوست نداشته باشند.اگر همراه شما در اتاق زایمان بسیار مشتاق باشد که شما را ماساژ دهد ممکن است از دیدن اینکه شما ماساژ را دوست ندارید سرخورده شود.با این حال برخی از خانم ها هنگامی که انقباض های زایمان شروع می شود به هیچ وجه نمی توانند تحمل کنند که کسی آنها را لمس کند.این انقباض ها آنقدر قوی و شدید هستند که هر تحریک اضافه ای می تواند واقعا غیر قابل تحمل شود.برخی دیگر از خانم ها آنقدر ماساژ را خوب و دلپذیر می دانند که از همسر یا همراهان خود می خواهند که در پایان زایمان تا چند ساعت پشت آنها را بمالند و ماساژ دهند.کسانی که به عنوان همراه در اتاق زایمان حاضر می شوند باید از این تفاوتها آگاه بوده و متناسب با وضعیت فرد در حال زایمان واکنش نشان دهند.

تاثیر ماساژ در بارداری و فرآیند زایمان را می توانید از خانم هایی که تجربه ماساژ درمانی در حین زایمان داشتند پرس و جو نمایید.اگر در کلاسهای آمادگی برای زایمان شرکت کرده باشید تمام یا قسمتی از موارد فوق را به شما آموزش می دهند.شما می توانید با همسر یا همراه خود قبل از فرارسیدن زمان زایمان آنها را تمرین کنید بدین ترتیب شما درک بهتری ز شرایط بدن خود خواهید داشت و مسلما بهتر می توانید به فرآیند زایمان خود کمک نمایید.
مطالب مفید و مرتبط در سایت ماساژ در منزل را مطالعه نمایید.
history-of-massage-in-iran-and-the-world

تاریخچه ماساژ در ایران و جهان

تاریخچه ماساژ در ایران و جهان قدمتی طولانی دارد.ماساژ مجموعه ای از دانش پزشکی است که تا آن سالها شناخته نشده بود و تنها پایه و اساس طب سنتی چینی است. استفاده از تکنیک های مختلف ماساژ و نحوه استفاده از آنها در درمان بیماری های خاص و صدمات موجب شد تا ماساژ محبوبیت فراوانی در طول تاریخ پیدا کند.اولین پزشک شناخته شده چینی از ماساژ در عمل پزشکی استفاده کرد و به تدریج پزشکان فرانسوی و چینی شروع به ماساژ درمانی و تالیف کتب متعددی در زمینه فواید ماساژ نمودند و به تدریج ماساژ را رسما به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به جهانیان شناساندند و همین امر موجب گسترش ماساژ درمانی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی شد.سوابق سانسکریت نشان می دهد که ماساژ به مدت طولانی قبل از شروع تاریخ ثبت شده در هند انجام شده است.پزشکان معتقدند که موضوع بسیاری از رساله های قدیم پزشکی آیورودا ماساژ بوده است.

تاریخچه ماساژ تایلندی عموما بر اساس ترکیبی از سنت های هند و چینی پزشکی است.دکتر سان سی مایو ده روش جدید ماساژ معرفی کرده و درمان بیماری های دوران کودکی را با استفاده از ماساژ درمانی سیستم بندی می کند.کاربردهای ماساژ درمانی از زمانهاي بسيار کهن،براي درمان دردها و ناتواني هاي افراد وجود داشته است. با ورود بشر به عصر زندگي گروهي و اجتماعي، انسانها متوجه درمان دردها و ناهنجاري هاي همنوعان خود شدند و برای اين کار از دو روش متمايز استفاده مي کردند. يکي خوراندن دارو و ديگري استفاده از روشهای درمانی با کمک دست يا ابزار مختلف استفاده از دست و فشار روي نقاط مختلف بدن از زمانهای بسيار دور در شرق رايج بوده است و ردپای آن را می توان در طب سنتی امروز نيز مشاهده کرد.هدف از انجام اين گونه اعمال تسکين درد بيمار بدون استفاده از دارو و با کمک دستها بود. ماساژور ميتواند يک تکنيسين باشد يا يک درمانگر. يک تکنيسين اجازه دارد، ماساژ را به عنوان يک مهارت دستي انجام دهد اما يک درمانگر علاوه بر اجازة استفاده از تکنيک های دستي، پيرامون آناتومی، فيزيولوژی، پاتولوژی و روانشناسي انسان نيز آگاهي دارد و اين آگاهي را هنگام تمرين و کاربرد ماساژ به کار می بندد.

تصويري که عموم مردم از ماساژ دارن و بارها در مجلات و مقالات تکرار شده، اين است که ماساژ را تکنيکي عارفانه می دانند و معتقدند که ماساژ از طرق شهود و قدرت درونی به مرحلة زندگي و حرفه اي مي رسد. ممکن است تصور شود که درمانگرهاي مجرب به طور شهودی کار مي کنند اما در واقع آن ها آنچه را که از پيش آموخته اند، به کار می برند. در ماساژ درماني، تکنيک هاي ماساژ به طور شهودي کسب نميشوند، بلکه مهارتهاي آن اصول و توجيه علمی دارد و با تمرين، مطالعه و تجربه، دقيقتر ميشود.

برای آشنایی با تاريخچه ماساژ با سیری در تاریخ متوجه می شویم که ماساژ در تمام ملل و فرهنگ های مختلف مرسوم بوده و شاید دلیل رواج آن عامه پسند بودن آن نزد تمام مردم باشد در گذشته مردم بدون اینکه ار تاثیرات فیزیولوژیکی و درمانی ماساژ آگاهی داشته باشند از آن استفاده می کردند مثلا در ضربدیدگی ها اولین اقدام آنها تکان دادن و یا مالش عضو صدمه دیده بوده است.در میان ملل و اقوامی که در گذشته از ماساژ به شکل وسیع تری استفاده می کردند.می توان از چین، هند، ژاپن، کره، مصر، رم، یونان و بین النهرین نام برد.ماساژ از ديرباز به عنوان نوعي درمان مطرح بوده و مطالعات تاريخي نشان ميدهد كه مالش بدن در بین انسانهاي اولیه و تمدن هاي باستاني وجود داشته است. هنديان در ورزشهاي تنفسي  از ماساژ  استفاده ميكردند. مصريان و ايرانیان نیز انواع مختلف ماساژ را جهت درمان بكار مي بردند. تاریخچه ماساژ در جهان را حتما بخوانید.
history-of-massage-in-iran-and-the-world-3

تاریخچه ماساژ در ایران و جهان

شاید بقراط و ابن سینا را بتوان بنیانگر علم ماساژ در ایران دانست.تاریخچه ماساژ در ایران مانند کشورهای دیگر به سالها قبل بازمیگردد.ابن سینا با تربیت شاگردان خود در زمینه های طبابت متخصصان زیادی را در ایران پرورش داد.ابن سینا یکی از بزرگترین متخصصان ایرانی بود که از ۹۸۰ تا ۱۰۳۷ زندگی می کرد. آثار او شامل جمع آوری و ساماندهی جامع و مقدماتی از ادبیات پزشکی، که تا آن زمان به زبان عربی ترجمه شده بود، توسط یادداشت های تجربی خود تکمیل شده بود. یکی از کتابهای او، القنون فی عطاتجب معروف ترین کتاب در تاریخ پزشکی در شرق و غرب نامیده شده است. ابن سینا در ارزیابی منطقی شرایط و مقایسه علائم و یادآوریهای خاص ضد درد و استفاده مناسب از آن و همچنین سایر روشهای کاهش درد، از جمله ماساژ، فوق العاده بود.

تا قبل از سال ۱۷۷۹ میلادی ژان جوزف ماری آمیوت و پیر مرسی کیوبوت، مبلغین فرانسوی در چین، خلاصه ای از Huangdi Neijing را شامل لیستی از گیاهان پزشکی، تمرینات و تکنیک های ماساژ را به زبان فرانسوی ترجمه کردند و در نتیجه اروپا  به شدت در زمینه های سیستم پزشکی، پزشکی و ژیمناستیک، و ماساژ پزشکی توسعه یافت.بعد از آن Pehr Henrik Ling، متخصص فیزیوتراپی سوئدی و معلم پزشکی ژیمناستیک ماساژ سوئدی را معرفی کرد و شیوه نوینی از ماساژ را ارائه داد و تاریخچه ماساژ سوئدی با پژوهش های Pehr Henrik Ling آغاز شد و تکنیکها و مطالب علمی مفیدی را در سراسر جهان نشر داد و موجب ترقیب کشورهای دیگر برای یادگیری ماساژ درمانی شد.در سال ۱۸۱۳ میلادی موسسه مرکزی ژیمناستیک سلطنتی برای آموزش مربیان ژیمناستیک در استکهلم سوئد افتتاح شد و Pehr Henrik Ling به عنوان مدیر اصلی انتخاب شد. لیینگ آنچه را که او “درمان جسور سوئدی” نامید، توسعه داد. لین در سال ۱۸۳۹ درگذشت و شاگردانش راه او را ادامه دادند.هم اکنون سوئد از پیشرفته ترین کشورها در ماساژ درمانی می باشد.

history-of-massage-in-iran-and-the-world-4

تاریخچه ماساژ در ایران و جهان

تاریخچه ماساژ روسی ،سیستم ماساژ درمانی توسعه یافته در اتحاد جماهیر شوروی سابق است . در روسیه ماساژ تا سال ۱۸۶۰ مورد مطالعه قرار نگرفته بود.بعد از جنگ جهانی دوم به مرور ماساژ جایگاه خود را پیدا کرد. فیزیولوژیست های ورزشی به تحقیق در زمینه فواید ماساژ درمانی پرداختند. آنها به اثر ماساژ در کمک به رشد عضلات و تحریک عضلات پرداختند.فیزیولوژیست های روسی از ماساژ به عنوان راه کاری برای درمان استفاده کردند.آنها اثبات کردند که استفاده از کشش یا حرکت عضلات می تواند بیشتر از ورز دادن برای ماساژ گیرنده مفید واقع شود. حرکات سریع و قوی و طراحی شده برای تحریک سیستم وریدی و گردش خون در ماساژ روسی تعبیه شده است. در ماساژ روسی با توجه به حرکاتی که انجام می شود فرد احساس گرم شدن در مفاصل و عضلات خود دارد، حالتی که از اصطلاح “بیدار شدن از خواب ” برای آن استفاده می کنند.ماساژ روسی برای افزایش گردش خون و جریان لنفاوی ، تحریک تولید اندورفین، کنترل استرس های فیزیکی و روانی و افزایش دامنه حرکت مفید می باشد

تاریخچه ماساژ چینی به بیش از ۵۰۰۰ سال قبل برمیگردد.امروزه ماساژ درمانی به طور گسترده ای در مدارس پزشکی و پزشکی درحال آموزش دادن است و بخش مهمی از مراقبت های بهداشتی و مراقبت های اولیه است.در ایالات متحده هم با تلاش دو پزشک نیویورکی که بر اساس تکنیک های Per Henrik سوئدی ماساژ را آموخته بودند ، ماساژ محبوبیت فراوانی یافت.

در طول دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تاثیر ماساژ در نتیجه پیشرفت های پزشکی آن زمان کاهش یافت، در حالی که در دهه ۱۹۷۰ تاثیر نفوذ ماساژ با افزایش قابل توجهی در بین ورزشکاران افزایش یافت.  تا دهه ۱۹۷۰ پرستاران از ماساژ برای کاهش درد و کمک به خواب استفاده کردند صنعت ماساژ درمانی به طور مداوم افزایش می یابد. افراد در ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار در برای ماساژ درمانی صرف کردند. در سال ۲۰۱۵، محققان بر این باورند که ماساژدرمانی یک صنعت ۱۲٫۱ میلیارد دلاری است.

مطالب مفید و مرتبط با تاریخچه ماساژ در ایران و جهان در سایت ماساژ در منزل را مطالعه نمایید.

تاریخچه ماساژ در جهان

انواع ماساژ در دنیا

 ماساژ تایلندی یا تای ماساژ

شیاتسو تکنیک ماساژ ژاپنی

ماساژ چینی و شاخه های آن

ماساژ گواشا

منبع: ماساژ در منزل

masazh

قیمت ماساژ در تهران

قیمت ماساژ در تهران

دریافت خدمات ماساژ در منزل قیمت و تعرفه های متفاوتی از سوی مراکز ماساژ درمانی دارد.ماساژ درمانی و فواید ماساژ امروزه برای تمامی افراد واضح و روشن می باشد.ماساژ فواید بسیاری دارد و به عنوان مکمل در روند درمانی و بهبود عمل های جراحی به کار گرفته میشود.البته که ماساژ کاری تخصصی می باشد اما اگر شما به مایلید تا حرکات و تکنیک هایی از ماساژ را که برای رفع خستگی و یا درمان دردهای سطحی ، به کار می روند را بیاموزید می توانید از قسمت آموزش ماساژ نکات اولیه را آموزش ببینید تا خودتان در منزل این کارها را انجام دهید و نتیجه ای خوب دریافت نمایید.متخصصین علم ماساژ دوره های تخصصی در این زمینه را به صورت حرفه ای میگذرانند تا بتوانند خدمات خوبی را به بیماران و یا افراد سالمی که مایلند از فواید ماساژ بهره ببرند ، عرضه نمایند.در سالهای اخیر ماساژ درمانی در کشور ما توسعه فراوانی یافته است و مشتاقان بسیاری پیدا کرده است.قیمت ماساژ در تهران متناسب با نرخ تعیین شده و مصوب شده از سوی وزارت بهداشت می باشد و ممکن است به دلیل ارائه امکانات و خدمات جانبی ماساژ و یا مجهز بودن اتاق های ماساژ، ابزار و تجهیزات تخصصی ماساژ و تخصصی بودن ماساژورها این مبالغ کمی متفاوت باشند.

اینها تنها بخشی از خدمات ماساژ در منزل می باشند.تمامی ماساژها، دارای خدمات جانبی بدون هزینه می باشند

نوع ماساژ                 مدت زمان ماساژ                      قیمت

ماساژ لاغری                   ۳۵۰ دقیقه                     ۳۰۰,۰۰۰

ماساژ بادکش درمانی        ۴۰ دقیقه                       ۴۰,۰۰۰

ماساژ تایلندی                 ۴۰ دقیقه                       ۵۰,۰۰۰

ماساژ سوئدی                 ۱۰۰ دقیقه                     ۱۲۰,۰۰۰

ماساژ سنگ داغ              ۱۰۰ دقیقه                     ۲۲۰,۰۰۰

ماساژ سر                      ۴۰ دقیقه                       ۴۰,۰۰۰

ماساژ دست                   ۴۰ دقیقه                        ۳۰,۰۰۰

ماساژ صورت                   ۹۰  دقیقه                      ۱۲۰,۰۰۰

لینکهای مفید در سایت ماساژ در منزل را حتما بخوانید

تعرفه ماساژ در تهران

فواید ماساژ برای کل بدن

دانستنی های کوتاه در مورد ماساژ درمانی

ماساژ برای درمان چه بیماری‌هایی است

ماساژ مختص بیماری های زنان

منبع: ماساژ در منزل

 

فواید ماساژ درمانی

فواید ماساژ درمانی

ماساژ در منزل همواره ارائه دهنه بهترین خدمات تخصصی ماساژ برای مشتریان خود می باشد. ماساژ درمانی از تکنیک‌های مختلفی تشکیل شده است که برای بیماری هایی چون آرتروز گردن مورد استفاده قرار می گیرد. یکی دیگر از تکنیک های ماساژ درمان برا بیمارانی که دچار درد عصب سیاتیک شده اند می باشد.معمولاً فرد متخصص مانند فیزیوتراپ، عضلات و سایر بافت‌های نرم بدن را فشار داده، مالش می‌دهد، و یا با دست وضعیت قرارگیری آن‌ها را تغییر می‌دهد. همچنین برای درد گردن مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از روش های درمان گردن درد بوده است، در اکثر مواقع برای ماساژ از دست‌ها و انگشتان استفاده می‌شود، اما امکان استفاده از بازو و آرنج نیز برای این کار وجود دارد.برای دریافت مشاوره و اطلاع از هزینه ها به تعرفه ماساژ در تهران رجوع کنید.

benefits-of-massage-therapy

فواید ماساژ درمانی

ماساژ درمانى و كاهش درد ديسك كمر گردن و سياتيك :ماساژ درمانی برای نقاط مختلفی از کمر، دست و نیز ماساژ کف پا کاربرد دارد. همچنین ماساژ دادن موجب می‌شود که گرفتگی و انقباض در عضلات اطراف لگن برطرف شود و این عضلات شل شوند. انجام ماساژ همچنین به افزایش دامنه‌ی حرکتی مفصل لگن در آرتروز لگن کمک می‌کند.

درمان كمر درد و سياتيك

ماساژ کمر با یک معجون طبیعی ۱ق مرباخوری تخم زنيان، ۳ قاشق غذاخوری روغن خردل، ۳ حبه سير خرد شده، همه مواد مخلوط و حرارت دهيد اجازه دهيد روغن خنک شود و بعد از آن روى قسمت موثر ماساژ دهید.در هنگام کمر درد شدید اینگونه عمل کنید ، در این‌جور مواقع سعی کنید با ماساژ نعناع- یخ درد کمرتان را آرام کنید.ماساژ، روغن نعناع و یخ هر سه تسکین‌دهنده درد هستند. ابتدا مخلوط یک فنجان آب و ۲قطره روغن نعناع را منجمد کنید. بعد با کمک یکی از اعضای خانواده کمرتان را با یخ‌های نعناعی ماساژ دهید.دانستنی های بیشتر در  آموزش ماساژ کمر بخوانید.

ماساژ پا

یکی از راه های احساس آرامش در پا و گاهی کل بدن است. ماساژ میتواند موجب افزایش جریان خون پا شود.ایستادن و راه رفتن به مدت طولانی میتواند موجب فشارهای زیادی به فاشیار کف پا شود که موجب احساس خستگی و یا درد در پا میشود. ماساژ پا میتواند در برطرف کردن این احساس خستگی و درد کمک کند. در زیر چند نمونه از ماساژ هایی را که برای کف پا استفاده میشود ذکر میکنیم

benefits-of-massage-therapy-1

فواید ماساژ درمانی

روش یک
با یک دست پنجه پا را میگیریم. با دست دیگر طوری پا را میگیریم که کف انگشتان در زیر کف پا قرار گرفته و شست بر روی پا قرار بگیرد و سپس همین دست را از پنجه به طرف مچ پا میکشیم و فشار ملایمی به پا وارد میکنیم

روش دو
با دو دست پنجه پا را میگیریم بطوریکه انگشتان دو دست در زیر پنجه و شست هر دو دست بر روی سطح پشتی پنجه پا قرار بگیرند. فشار کمی با دستها به پا وارد کرده و دست ها را در جهت مخالف هم به طرف خارج میکشیم بطوریکه سر متاتارس ها مثل بادبزنی که باز مشود از هم دور کند. این کا را ۱۰-۵ بار تکرار میکنیم
روش سه
با دو دست طوری کف پا را میگیریم که کف انگشتان بر روی پشت پا قرار گرفته و شست ها بر روی کف پا باشند. سپس در حالیکه با شست هایمان کف پا را فشار میدهیم آنها را از هم دور کرده و به طرف لبه پا میبریم. این کار را ابتدا در قسمت پاشنه انجام میدهیم و در دفعات بعد کم کم به طرف پنجه میرویم

روش چهار
با یک دست پنجه پا را گرفته و با پاشنه دست دیگر فشار مداومی را به کف پا از پنجه تا پاشنه وارد میکنیم

ماساژ پا و سکته قلبی: ماساژ دادن پا از سکته ی قلبی پیشگیری میکند ماساژ پا قبل از خواب به کاهش استرس و ایجاد آرامش در هنگام خواب کمک میکند

ماساژ باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشود

تحقیقات نشان میدهد که ماساژ باعث افزایش تعداد گلبولهای سفید بیماران میشود. گلبولهای سفید نقش اصلی را در دفاع از بدن در مقابل عوامل بیماری زا دارند. همچنین به نظر میرسد عملکرد سیستم ایمنی در افرادی که به HIV یا ایدز مبتلا هستند نیز با کمک ماساژ درمانی بهتر خواهد شد.

تاثیر ماساژ برروی دستگاه تنفسی

دستگاه تنفسیِ بدن بخصوص ریه ها میتواند در اثر ماساژ دادن فعالیت بهتری داشته باشد.وقتی ماساژ شروع میشود،تنفس؛عمیق تر و کند تر خواهد شد.درصورت لزوم میتوان در طول ماساژ دادن با تکنیک های ضربه ای که به پشت و ریه ها وارد میشود،مخاط و ترشحات نایژه هارا از ریه ها تخلیه کرد.

مطالب مفید و مرتبط در سایت ماساژ در منزل مطالعه نمایید.

فواید ماساژ برای کل بدن

ماساژ درمانی و نکات آن

ماساژ مختص بیماری های زنان

منبع: ماساژ در منزل

نقش ماساژ در کاهش درد زایمان

نقش ماساژ در کاهش درد زایمان

با بهره گیری از خدمات ماساژ در منزل جسم و روح خود را در مقابل تمامی بیماریها و عارضه های جسمی و روحی بیمه نمایید .ماساژ بدن را تحریک می‌کند تا مواد ضد درد طبیعی بنام اندورفین از داخل بدن ترشح شود؛ مسکن‌های طبیعی که حوصله و وضع روحی خوب را به شما باز می‌گردانند. اندورفین‌ها عامل احساس خوبی هستند که به شما دست می‌دهد؛ احساس سرخوشی و نشاطی که پس از یک بازی سنگین والیبال یا پس از خنده و تفریح با دوستانتان در هنگام خوردن قهوه به شما دست می‌دهد.درد زایمان طبیعی برای بسیاری از بانوان غیرقابل تحمل می باشد.روشهای مختلفی برای کاهش درد زایمان طبیعی توسط پزشکان پیشنهاد می گردد که میتوان گفت بهترین آنها ماساژ در حین زایمان و قبل از زایمان می باشد.ماساژ زن باردار هم برای مادر و هم برای کودک بسیار مفید است و در بهبود کیفیت تولد نوزاد تاثیر میگذارد.بسیاری از مادران که از فواید ماساژ آگاهی دارند در روند بارداری خود از فواید ماساژ درمانی بهره میبرند.آموزش ماساژ دوران بارداری و بکارگیری تکنیکهای مهم در ماساز درمانی باعث میشود از دوران بارداری خود لذت ببرید و کمترین درد را دچار شوید.

در زایمان، ماساژ از آن رو اهمیت دارد که شما را به فردی که از شما مراقبت می‌کند نزدیک‌تر می‌سازد، خواه این فرد مامای شما باشد یا همراه شما در اتاق زایمان. لمس بدن شما توسط کسی که دوستش دارید و می‌خواهد به شما کمک کند در زمانی که باید از پس انقباض‌ها برآمده و شاید خسته یا حتی مضطرب و نگران شده‌اید قدرت مضاعفی به شما می‌دهد.توصیه می شود در این رابطه مطلب تاثیر ماساژ در بارداری و زایمان حتما مطالعه نمایید.

masazh bardari

نقش ماساژ در کاهش درد زایمان

یک مطالعه نشان داده است زنانی که در هنگام زایمان ماساژ دریافت می‌کرده‌اند در مقایسه با یک گروه کنترل که کسی آنها را ماساژ نداده بود اضطراب کمتری داشتند، درد کمتری حس کرده بودند، طول مدت زایمان آنها کوتاهتر بود و افسردگی پس از زایمان نیز در آنها کمتر مشاهده ‌شد.در استراليا و نيوزلند، مادران باردار هميشه حين زايمان از وجود يك فرد همراه و حامي در كنار خود برخوردارند. اين شخص مي تواند همسر، دوست و يا يكي از اعضاي فاميل باشد.

ماساژ صورت، پشت و پاها، باعث ترشح ماده اي به نام «اندورفين» ترشح به موقع هورمون هاي زايماني در مراحل مختلف زايمان مي شود. ماساژ بايد به صورت لمس ملايم و نوازش باشد و از وارد كردن هرگونه فشار خودداري كنيد.دستگاه تنفسی بدن مادر بخصوص ریه ها میتواند در اثر ماساژ دادن فعالیت بهتری داشته باشد.وقتی ماساژ شروع میشود،تنفس؛عمیق تر و کندتر خواهد شد.درصورت لزوم میتوان در طول ماساژ دادن با تکنیک های ضربه ای که به پشت و ریه ها وارد میشود،مخاط و ترشحات نایژه هارا از ریه ها تخلیه کرد.ماساژ در پوست مادر باعث بهترشدن گردش خون و نيز باز شدن مجاري غدد چربي و عروقي شده که اين امر در نتيجه کنده شدن بخش قشري پوست صورت مي گيرد

نکات و تدابیر افراد باردار

ماساژ تراپی نباید قبل از پایان سه ماهه دوم بکار برده شود

افزایش جریان خون حاصل از ماساژ ممکن است سبب گیجی و افزایش بیماری صبحگاهی شود

از ایجاد فشار در نواحی دوطرف گردن و بین انگشتان اجتناب شود

ماساژ نواحی رفلکسو لوژی ممکن است سبب شروع زایمان زودرس شود

لینکهای مفید در سایت ماساژ در منزل را حتما بخوانید

 اهمیت ماساژ برای نوزادان

تاثیر ماساژ در بارداری و زایمان

ماساژ مختص بیماری های زنان

فواید ماساژ برای کل بدن

ماساژ در منزل

stone-therapy-oils-1

روغن های سنگ درمانی

روغن های سنگ درمانی

آشنایی با عصاره سنگهای جواهر (روغن های سنگ درمانی)

معروف ترین استادان این رشته در کشورهای سوییس و آلمان هستند که پایه گذار روش های نوین و تحقیق های جدید در انرژی سنگ ها و بکارگیری آن در زندگی روزمره انسان ها هستند.
استاد اول آلمان به نام میکاییل گانگر و استاد دیگرآلمان خانمی به نام مونیکا گرودمن کتابهای مختلفی در این زمینه نوشتند به نام:
Water gem،Crystal massage for every ، one، Crystal healing Stone،Crystal balance ، Crystal water
در کشور آلمان با توجه به طبیعت پژوهش و تحقیقات برای دستیابی به حقایق سال هاست که بر روی مسئله سنگ درمانی ( انرژی ) کار می کنند و در تحقیقات خود از روش های سنگ درمانی از کشور چین به عنوان قدیمی ترین کشور و هند به عنوان با سابقه ترین کشور که در این زمینه فعالیت دارند استفاده کرده اند و با جمع آوری معلومات الان به تحقیقات جدید بر روی خواص سنگ ها می پردازند.یکی از این تحقیقات روغن های سنگ درمانی است که توسط خانم مونیکا گرودمن انجام شده است.
نحوه کار: سنگهای جواهر را که هر کدام دارای خواص خاص خود هستند در مقابل نور خورشید و در درجه حرارت ۳۸ درجه به مدت ۲ ماه در روغن های گیاهی قرار می دهند مثلا در روغن jojobao پس از ۲ ماه کلیه خواص های شفا بخش سنگ ها به آن انتقال داده می شود.

stone-therapy-oils

روغن های سنگ درمانی

در سال های طولانی از سنگ های جواهر برای درمان و توازن روح و جسم برای انسان ها استفاده می شد که از انسان ها انرژی های منفی و اضطراب را دفع می کرد و پس از آن سلامتی و شادابی پیامد این کار بود.

می گویند که انسانها با داشتن غریزه های متفاوت به انرژی های داخلی سنگ جذب می شدند به عنوان مثال سنگ مورد علاقه فرعون زبرجد بود که قدرت این سنگ برای زنده نگاه داشتن پوست و تجدید بافت های داخلی آن و بازگشت انرژی به درون انسان است.
برای اولین بار خاصیت داخلی سنگ ها به یک روغن بسیار با ارزش و شفا بخش انتقال پیدا کرد.
روغن گیاهی و عصاره انرژی زای سنگها:
ترکیبی از روغن ها و قطعات کوچک سنگ ها که میزان انرژی را بالا می برد پوست و احساس را تازه کرده با استفاده از ماساژ بعد از استحمام یا شستشوی دست و صورت.

انواع روغن سنگ:

? Joy of life ( لذت بردن از زندگی )

ترکیب سنگ ها ( گارنت ، یاقوت، کوارتز صورتی ) و روغن jojobao oil با اسانس لیمو.
این روغن باعث زنده دلی و شجاعت و بالا رفتن قدرت و اعتماد به نفس می شود.

? regeneration (تجدید قوا )

ترکیب سنگها ( سودالیت / عقیق و کهربا ) با روغن jojobao و اسانس های گیاهی
خواص: شخصیت خود را دوباره بسازید.
این روغن انرژی منفی را دور کرده و باعث آرامش روح و جسم می شود و خوش قلبی را زیاد کرده و به انسان احساس سبکی می دهد.

? security (ایمنی و حفاظت )

ترکیب سنگ ها (عقیق، یشم، شاه مقصود (سرپانتین ) و روغن jojobao oil و اسانس های گیاهی.
احساس آرامش را تجربه کنید. این روغن به شما اعتماد به نفس بالا و احساس مفید می دهد و کمک می کند بر ترس ها غلبه کنید میزان درک را بالا و نوآوری را زیاد میکند.

? serenity (آرامش بخش)

ترکیب سنگ ها ( کوارتز آبی/ دمورترایت ) و روغن jojobao oil و اسانس های گیاهی.
از آرامش درونی لذت ببرید. این روغن باعث آرامش عمیق شده و به فکر انسان برای غلبه بر استرس های درونی و داشتن تاثیرات مثبت در جسم و روح کمک می کند.

? Anti stress (ضد استرس )

ترکیب سنگ ها ( اونتورین کوارتز، مگنساسیت، کایرنوگروم ) و روغن jojobao oil و اسانس های طبیعی.
آرامش درونی را تجربه کنید. این روغن باعث آرامش و بالا رفتن انرژی های درونی شده که سختی ها و نا آرامی های روزانه را از بین می برد قدرت جسمی و روحی انسان را بالا می برد.

? Fountain of youth ( راز جوان ماندن )

ترکیب سنگ ها ( فلوراید سبز، عقیق سبز و زبرجد ( سنگ فرعون )) و روغن jojobao oil و اسانس های گیاهی.
قدرت جوانی خود را برگردانید. این روغن کمک می کند عقل و روح انسان پاک و جسم جوان شده و پوست انسان را طراوت می بخشد، ناآرامی را کم کرده و باعث از بین رفتن افسردگی و انرژی منفی شده، باعث طراوت و شادابی و زیبایی جسم و روح می شود.

مطالب مفید و مرتبط در سایت ماساژ در منزل را مطالعه نمایید.

ویژگی روغن ماساژ خوب

ماساژ با روغن گیاهی کاج

انواع و اقسام روغن ماساژ

فواید ماساژ با روغن بنفشه

منبع: ماساژ در منزل

kanal dovom ebtedaie

بهترین کانال تلگرام دوم ابتدایی

بهترین کانال تلگرام دوم ابتدایی از بهترین منابع آموزشی و پایه دوم ابتدایی می باشد و هم اکنون نزدیک به چهارعضو دارد.کانال تخصصی دوم ابتدایی توسط معلمان باتجربه ابتدایی و زیرنظر مشاوران تحصیلی ابتدایی فعالیت میکند و برگزارکننده کارگاههای آموزشی مفید می باشند.برای عضو شدن در کانال تلگرام دوم ابتدایی اینجا را ببینید.با عضو شدن در کانال های تلگرام تحصیلی نیازی به خرید کتابهای کمک آموزشی ندارید و با صرف کمترین هزینه می توانید بهترین آموزش را از کانالهای تلگرام تحصیلی دریافت نمایید.

بهترین کانال تلگرام دوم ابتدایی

در کانال تلگرام دوم ابتدایی ، دبیران ما به طور تخصصی و ویژه املانویسی را به دانش آموزان آموزش میدهند و دانش آموزان را با مفاهیم اصلی ریاضیات آشنا میکنند.کانال تخصصی دوم ابتدایی بهترین منبع برای آموزش فارسی دوم دبستان است که درس به درس آموزش روخوانی و نوشتن را یاد میدهد و پس از آموزش نمونه سوالات همان درس در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.

آرشیو کانال های تلگرام

roghan-masazh-khob

ویژگی روغن ماساژ خوب

ویژگی روغن ماساژ خوب

استفاده از روغن ماساژ مرغوب و مناسب یکی از الزامات ماساژ می باشد.برای آشنا شدن با انواع و اقسام روغن ماساژ ،باید اطلاعات کافی در این زمینه کسب نمایید.روغن ماساژ خوب میتواند کیفیت ماساژ شما را به طرز قابل توجهی ارتقا دهد.برای خرید روغن ماساژ به ویژگی های روغن ماساژ خوب دقت نمایید.بهترین روغن ماساژ بدن باید دارای خواص و فوایدی برای پوست باشد.در این مطلب به چند ویژگی روغن ماساژ خوب میپردازیم.

عطر و اسانس زیادی ندارد: روغن ‌هایی که بوی تندی دارند، نه تنها بیمار، بلکه تمام اطرافیان را هم آزرده می‌ کنند. فرض کنید شخصی بخواهد به تناوب، یک روز درمیان، از روغنی معطر استفاده کند. در این صورت، ماندن او در خانه و محیط‌ های اجتماعی، غیرممکن می ‌شود. شست ‌وشوی این روغن‌ ها دشوار است و بوی برخی از این روغن ‌ها آنقدر زیاد است که با شست‌ وشو هم از بین نمی ‌روند.

roghan masazh khob

ویژگی روغن ماساژ خوب

حساسیت ‌زا نیستند: اگر روغن‌ هایی که در تکنیک ماساژ استفاده می‌ شوند، خالص نباشند و ترکیبات مصنوعی در آن ها به کار رفته باشد، استعمال‌ شان در درازمدت سبب واکنش ‌های پوستی آلرژیک می ‌شود. البته ۸۰ تا ۹۰ درصد روغن ‌های پرکاربرد از عصاره گیا‌هان استخراج می‌ شوند.

خیلی چرب نیستند: اگر روغنی خیلی چرب باشد، مدتی بعد از استفاده باعث می‌ شود که پوست به شدت لغزنده و ناخوشایند ‌شود. و هنگام پوشیدن لباس حس خوبی نخواهید داشت

خواص بعضی ار روغنهای گیاهی

روغن بنفشه:بر طرف کننده خارش پوست بر طرف کننده چین و چروک ضد افتاب  درمان سینوزیت فواید ماساژ با روغن بنفشه را بخوانید

روغن کنجد خام آن گرمِ ‌معتدل و خشک و شیرینش، گرم و خشک است.
روغن بادام شیرین: از حیث گرمی‌ و لینت‌، معتدل است.
روغن زیتون نارس (زیت‌الانفاق): سرد و خشک است.
روغن رکابی: گرم و خشک است.
روغن بنفشه: سردی و رطوبت معتدلی دارد.
روغن گل خام: سرد و خشک است.
روغن بید: در گرمی‌وخشکی طبیعت معتدلی دارد.
روغن زیتون: بسیار گرم و خشک است.
روغن بان: گرم و خشک.
روغن خردل: گرم و خشک.
روغن نسرین: گرم و خشک.
روغن خشخاش: سرد و خشک.
روغن شاه‌دانه: گرم و خشک.
روغن نیلوفر: سرد و مرطوب
روغن ترب: گرم و خشک.
روغن پسته: گرم و چرب.
روغن خیری (شب‌بو) از حیث گرمی ‌و سردی طبیعت معتدلی دارد.
روغن حنا: سرد و قابض.
روغن بابونه: گرم و لیّن.
روغن مرزنگوش: گرم و خشک

roghan masazh khob-1

ویژگی روغن ماساژ خوب

روغن بابونه:تقویت و شفاف کننده پوست و مو  محلل اخلاط
روغن مورد:ضد عفونی کننده  ضد زونا تقویت مو  رفع ریزش مو   افزایش دهنده جریان خون پوستی
روغن کرچک:نرم کننده پوست  ضد افتاب و محافظ پوست  ضد درد مفاصل
روغن رازیانه:ضد التهاب  روشن کننده  ضد رویش موهای زاید صورت  از بین برنده لک
روغن زیتون:ضد چین و چروک ضد درد مفاصل  ضد افتاب رفع سوختگی  تقویت مو
روغن نارگیل:تقویت موهای اسیب دیده و خشک شده  جهت پوستهای خشک و حساس  رفع ترکهای پوستی و لب
روغن رزماری:تقویت مو و ابرو
روغن زرده تخم مرغ:تقویت مو ضد سوختگی
روغن اسفند:ضد درد مفاصل و ارتروز  محلل اخلاط پوستی
روغن اسطو خدوس:ضد سینوزیت ضد درد مفاصل تقویت پوست و روشن کننده

روغن بابونه معطر رومی

خواص: متعادل کننده، رفع کننده ی قرمزی و بر طرف کننده التهاب، تسکین دهنده

این روغن به ویژه برای نوزادان و افراد حساس برای درمان کمکی آسم، قولنج، عفونت و مشکلات پوستی، بدخلقی و عصبانیت مناسب است.

 

حاوی ماده ی ضد التهاب آزولین می باشد، برای برطرف کردن کولیت(التهاب روده)، گاستریت(التهاب معده) و درماتیت(التهاب پوست) بسیار نافع است.

اثر تسکین دهنده ی آن روی اعصاب زبانزد همگان است و به رفع دلشوره کمک می کند.چای بابونه نیز برای بی خوابی و افسردگی بسیار عالی است. خاصیت تسکین دهندگی درد(کمردرد، گوش درد، سردرد، دندان درد و…) دارد، برای رفع اختلالات پریودی در خانم ها(قاعدگی دردناک، یائسگی، ازدیاد خون قاعدگی، سندرم پیش از قاعدگی) بسیار مفید است. به طوری که مقدار هورمون ها را متعادل کرده، درد هنگام خونروش را برطرف می کند و سیکل قاعدگی را تنظیم می کند.این روغن معطر می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و خاصیت بیگانه خواری گلبول های سفید را افزایش دهد.

در ادامه توصیه می کنیم مطلب مفید روغن های سنگ درمانی را مطالعه نمایید

ماساژ در منزل

Copyright ©ماساژ در منزل