تأثير ماساژ روي بافت های بدن – ماساژ در منزل – ماساژ تایلندی | ماساژ سوئدی | ماساژ سر و صورت | ماساژ روغنی | ماساژ بدن | آموزش ماساژ

تأثير ماساژ روي بافت های بدن

اثرات و فواید ماساژ بر تک تک اعضای بدن و حال روحی افراد ثابت شده است.ماساژ درمانی در کنار درمان های اصلی بسیار موثر در روند بهبود حال جسمانی افراد می باشد.در اينجا ضروري است تأثير مستقيم مکانيکي ماساژ را روي بافت هاي غيرانقباضي يا عروقي بررسي کنيم. اساس بافت همبند را تارهاي کلاژن تشکيل ميدهد که توسط پلهاي عرضي فيبري در کنار يکديگر قرار گرفته اند. بر اثر بروز آسيب در جريان بيماري، تورم باعث افزايش نفوذپذيري عروقي شده، به مايع به شکل ادم اجازه مي دهد که به داخل بافت کشيده شود. اين ادم حاوي پروتئين هاي پلاسما- مخصوصا فیبرینوژن حاصل تشريح فيبرين- است و باعث سخت شدن بافت مي شود. بنابراين، در بافت حالت چسبندگي ايجاد مي شود و فيبرها را به صورت دسته هايي در کنار يکديگر به هم مي چسباند. اين چسبندگي حرکت پلهاي عرضي را بين يک جفت از فيبرها کمتر مي کند و مانع سر خوردن طبيعي فيبرها روی يکديگر مي شود.ثابت شده است که ماساژ قادر است بافتهاي کوتاه يا سخت و چسبانده را کشش بدهد؛ حرکت بافتها را در پلهاي عرضي سخت شده، يعني بين فيبرها و جايي که به يکديگر چسبيده اند، بيشت کند و باعث کشش اين ارتباطات شده، به بافت اجازه دهد که بازتر و طويلتر شوند؛ اين امر باعث افزايش انعطاف پذيري بافت مي شود.

در بافتها چه رخ مي دهد

نخستين تأثيري که در پوست ايجاد مي شود، زماني که دست آن را لمس مي کند ما از سازوکارهاي لمس چيزهاي زيادي مي دانيم، اما اين که چگونه پديدة جسماني لمس بر روي خلق و خوي، هيجانات و محرکهاي رفتاري اثر مي گذارد. چندان روشن نيست. بايد بتوانيم واکنش هايي را که ممکن است در نتيجة اين تماس رخ دهد، پيش بيني کنيم. حس لامسه را اولين حواسي است که تکامل مي يابد. در هفته ششم پس از بارداري، در دوره ايمبريونيک، جنين به تماس واکنش نشان می دهد احتمالا تحریک پوستی در دوره های بحرانی تکامل جنين انسان باعث توسعة ارگانيک های طبيعي و رشد رفتاري آن مي شود.پس از تقریبا سه ماهگی، نوزاد شروع به استفاده از حس لامسه خود براي يادگيري آني محيط مي کند. محروميت از اين فرايند يادگيري، بر روي يادگيري و واکنش هاي اجتماعي او در آينده تأثيرگذار خواهد بود.

the-effect-of-massage-on-body-tissues-1

تأثير ماساژ روي بافت های بدن

لايه هاي بافت

در طي ماساژ شديد، هنگامي که پوست سرخ مي شود. تغييرات عيني را مي توان مشاهده کرد.ميزان اين تغييرات بستگي به واکنش پوست دارد و در هر نوع پوست، متفاوت است که علت آن، آزاد شدن هيستامين، هپارين و هيالوريک اسيد از سلولهاي پايه است. سلولهاي پايه در بافت همبند وجود دارد و حاوي هيستامين، هپارين و هیالوریک اسید است.دقیقا روشن نیست که چرا تحريک مکانيکي آن باعث باز شدن عروق مي شود.هدف آن چيست. به هر حال، اين تحريک با افزايش نفوذپذیری مویرگها همراه است و احتمالا مایع بافت از اين مويرگها رها شده و سبب سرخ به نظر رسيدن بافت مي شود، همچنين، باعث برطرف شدن حساسيت شده، محافظت کننده شيميايي را از طريق رگهاي خوني به اين منطقه انتقال مي دهد.اين سرخي را مالش دست روي سطح پوست تشديد می کند، مخصوصا اگر مالش با سرعت انجام گیرد. سرخي پوست را مي توان با انجام آهسته تر ماساژ و استفاده از روغن کاهش داد. زماني که دست روي سطح پوست گذاشته ميشود. گرما را مي توان ميان دو سطح احساس کرد. اگر دستها به طور ثابت روي پوست نگه داشته شود، اين گرما و حرارت افزايش خواهد يافت. مالش روي سطح پوست باعث اصطکاک شده گرما را بيشتر مي کند. با اندکي افزايش، لايه هاي بافت همراه با دستها حرکت مي کنند. مالش آرام و خيلي سطح باعث حرکت اپيدرميس مي شود.

 

the-effect-of-massage-on-body-tissues-2

تأثير ماساژ روي بافت های بدن

 

اگر بين دستهاي درمانگر و پوست بيمار اصطکااک ايجاد شود، اپيدرميس با حرکت دستهاي درمانگر حرکت کرده اندکي کشيده مي شود. چون اين لايه بسيار نازک است، درميس، همزمان به واسطه کشش و اصطکاک ميان درميس و اپي درميس حرکت مي کند. اين کشش به خاطر چسبندگي طبيعي موجود بين اين لايه هاست.وارد آوردن فشار بيشتر (توجه داشته باشيد که هنوز هم ماساژ خيلي سبک انجام ميشود) با اصطکاک و مقداري کشش روي درميس و بافت زيرجلدي تأثير مي گذارد. زماني که اين کشش به حد نهايي برسد، و تمام لايه ها کشيده شود مقاومت یا تنش پديد مي آيد. در اين هنگام مي توان احساس نهايي را از اين حرکت به دست آورد. اگر دستها به حرکت خود ادامه دهند تا بر روي مقاومت ايجاد شده فشار وارد کنند، اين ماساژ عمقي شده، بر روي بافتهاي پايينتر نيز تأثير ميگذارد. ما متوجه شده ايم که ماساژ باعث انتقال و تداخل انرژي ميان بيمار و درمانگر مي شود و اين تماس باعث آرامش برقراري ارتباط و احساس خوب بودن مي شود همچنين بافتها را در لايه هاي زيرين حرکت می دهد.اقدامات ديگري همچون بلند کردن، کشيدن،فشار دادن و پيچش دادن پوست، بافت همبند، تاندون ها، ليگامنت ها،عضلات، عروق خوني و عصاب نيز باعث تحريک اعصاب آنها شده تغييراتي را در سيستم گردش خون و عصبي آنها ايجاد ميکند.

نتيجه گيري

پيرامون ماساژ بحثهاي زيادي صورت گرفته است. برخي از آن ها مبتني بر استدلال هاي علمی ست. اما متأسفانه بسياري از اين مطالعات نقاط ضعف فراواني دارند. بعضي از آنها از جنبة علمي و بعضي ديگر به واسطه طرح تحقيقي ضعيف ارائه شده اند. انجام تحقيق بر روي ماساژ بسيار مشکل است. بسياري از تأثيرات اشاره شده براي ماساژ مبتني بر اصول و منابع علمي است، اما بهتر است که اين تأثيرات با تحقيقات جامع مورد تأييد قرار گيرد. حداقل تا زماني که توجيه علمي براي اثبات اين مدها پيدا نشده است بايد منتقدانه به آن نگريست و درمانگرها بايد توجه داشته باشند که بيشتر بخشهاي اين تأثيرات بر اساس توجيه بيولوژيکي هستند، نه اعتبار علمي.

مطالب مفید و مرتبط در سایت ماساژ در منزل را مطالعه نمایید.

ماساژ درمانی

تاثیر ماساژ و فواید آن بر قسمتهای مختلف بدن

تاثیر ماساژ در بارداری و زایمان

 ماساژ تایلندی یا تای ماساژ

منبع : ماساژ در منزل

Leave a comment


Copyright ©ماساژ در منزل